Handelsbetingelser og Vilkår for reparatører

Introduktion

Velkommen til vores vilkår for reparatører. Dette er et juridisk dokument, som påvirker dine rettigheder, så læs venligst dette og alle de dokumenter, som vi henviser til heri. Vi anbefaler desuden, at du læser vores cookies og persondata-side. Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv gerne til os på support@makeitgoodagain.dk

Når du opretter en reparatørprofil på MakeItGoodAgain.dk bliver du bedt om at acceptere disse vilkår, og du opfordres hermed til at læse vilkårene igennem og gemme/udskrive dem.

MakeItGoodAgain.dk er en webbaseret tjeneste (MakeItGoodAgain.dk) der drives af Make It Good Again (herefter ”vi", ”os”, ”vores”, alt efter sammenhængen), og som retter sig mod folk med ødelagte produkter (herefter kunder eller brugere) og reparatører (herefter reparatører, privatereparatører og erhvervsdrivendereparatører), hvor brugerne kan anvende MakeItGoodAgain.dk som platform for at indhente tilbud på konkrete reparationer, anmelde reparatører, få råd og vejledning samt oprette en brugerprofil. Du som reparatør kan anvende platformen til at afgive tilbud på brugernes forespørgsler, anmelde kunder samt promovere din virksomhed eller privat ved hjælp af din profil på MakeItGoodAgain.dk.

OBS! Endelig aftale mellem dig som reparatør og en kunde i forbindelse med afgivning af tilbud, anses først for indgået når kundens accept af tilbuddet er modtaget. Kunden accepterer tilbudet ved at vælge det og betale for det. Vi er ikke aftalepart, men blot formidler af kontakten mellem dig som reparatør og en kunde. Der tages forbehold for fejl i forbindelse vores/ dig som reparatørs udarbejdelse og fremsendelse af tilbud, herunder tryk- og/eller taste- samt beregningsfejl. Vi eller du som reparatør vil orientere kunden hurtigst muligt i tilfælde af sådanne fejl samt fremsende korrigeret tilbud eller trække tilbud tilbage.

Udbyder af MakeItGoodAgain.dk og dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger (se nærmere herom på vores cookies og persondata-side.) er:

Make It Good Again

Ramsherred 16 2. tv

4700 Næstved

CVR: 43001485

Telefon: 50474583

Email: support@makeitgoodagain.dk

(herefter "Make It Good Again")

MakeItGoodAgain.dk kan overordnet opdeles i tre hovedområder:

Brugerprofil samt indhentelse af tilbud

Brugere skal oprette en profil, for at oprette en reparation, hvor de angiver deres stamdata. Brugeren opretter også en reparation, hvor de angiver deres reparationsdata, herunder måske model, mærke osv. Data vedrørende reparationen er tilgængelig for alle reparatører. Oplysningerne bruges alene til at behandle forespørgsler på tilbud. Brugere kan uploade og dele brugernes eget materiale og oplysninger i det omfang, brugeren giver adgang hertil for reparatører. Denne del indeholder bl.a. et beskedsystem, hvor brugerne kan modtage og afsende beskeder fra/til reparatører og uploade materiale samt eventuelt billeder af deres produkter.

Reparatørprofiler

Reparatørerne skal oprette en reparatørprofil, for at være en del af MakeItGoodAgain.dk. Reparatørprofilen er over deres virksomhed eller person og anføre kompetenceområder samt uploade og dele eget materiale og oplysninger mv. i det omfang, de ønsker det. Brugerne vil kunne browse registrerede reparatør profiler igennem, læse eller skrive vurderingr af reparatører efter egne erfaringer samt vurdere reparatørernes service på en skala.

Råd og vejledning

Brugere vil kunne rette spørgsmål om drift og vedligeholdelse af produkter til fagfolk eller hobbyreparatører, som vi arbejder sammen med. Besvarelserne skal opfattes som vejledende gode råd, og hverken vi eller vores samarbejdspartnere (Reparatørerne) kan stilles til ansvar for eventuelle skader i forhold til, der måtte indtræffe i forbindelse med brugerens handlinger som følge af modtagne råd og vejledning.

Din Reparatørprofil og ansvar som reparatør

For at kunne bruge MakeItGoodAgain.dk skal du oprette din egen profil, og i den forbindelse afgive nogle obligatoriske stamoplysninger, herunder dit navn, telefonnummer, e-mail samt oplysninger om din evt. virksomhed (herunder CVR nr.) eller person (herunder CPR. Nr.)

Gennem din reparatørprofil, er din primære funktion at byde på forespurgte reparationer fra brugere. Som reparatør er du selv ansvarlig for at fastsætte den pris, som du vil udføre en reparation til. Som udgangspunkt udføres alle reparationer i forhold til den beskrivelse, som kunden har beskrevet i sin fejlbeskrivelse. Eksempelvis, hvis kunden skriver: ”Min computers tastatur virker ikke”, skal tasturet repareres komplet og ikke delvist. Derfor skal dit tilbud som reparatør indeholde en komplet reparation og ikke delvis. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du som reparatør angive i din beskrivelse af tilbuddet, at du ikke reparerer produktet komplet.

Er du som reparatør i tvivl om reparationens omfang og herunder pris, skal du først klargøre dette, før et tilbud afgives. Dette kan gøre gennem vores beskedsystem. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal du afgive et tilbud, hvor du klart og tydeligt beskriver, hvad dit tilbud indeholder.

Hvis du mistænkes for ikke at udføre dine reparationer tilstrækkeligt gentagende gange, kan det føre til udelukkelse af MakeItGoodAgain.dk. Reparatør er ene ansvarlig for reparationen og produktet. Vi er formidler af kontakt og tilbud mellem reparatør og kunde. Læs mere i punkt 10.

Det er ikke tilladt at bruge MakeItGoodAgain.dk til at indhente priser på reparationer, der ikke er reelle reparationer, fx hvis en reparatør benytter MakeItGoodAgain.dk til at indhente sine konkurrenters priser (pristjek).

Det er en afgørende betingelse for brugen af MakeItGoodAgain.dk, at man svarer den SKAT man er forpligtet til, som privatreparatør. Du kan læse mere om reglerne for skattebetaling via dette link: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234739. Ved overtrædelse af de skattemæssige regler kan vi ensidigt beslutte at lukke en brugerkonto og forbyde enhver fremtidig anvendelse af MakeItGoodAgain.dk. Vi er ikke ansvarlig for brugernes betaling af SKAT, anvendelse af skattemæssige fradrag mv.

Priser og betaling

Oprettelsen af en reparatør profil og at give tilbud på reparationer er gratis. Det er både gratis at være medlem som reparatør hos MakeItGoodAgain.dk og det tilladt at byde det antal gange man ønsker. Som reparatør kan man byde flere gange på en reparation og på flere forskellige reparationer, uden at det koster noget. Såfremt anden aftale indgås i tilknytning til denne aftale, afregnes en evt. pris herfor særskilt.

For at stille MakeItGoodAgain.dk til rådighed opkræver vi et servicegebyr på ca. 15% inkl. Moms af totalbeløbet pr. vundne reparation. Det vil sige, at når dit tilbud som reparatør bliver valgt, tager vi 15% af reparationens pris. Det resterne beløb, vil blive overført til din indtastede konto.

Det betalte beløb minus 15% bliver overført til dig, som reparatør, når reparationen er udført. Der bliver i minimum holdt på det betalte beløb i 14 dage, så kunden har indsigelsesret i denne periode. Hvis de 14 dage er gået når du har meld reparationen udført, vil du som reparatør modtage pengene umiddelbart efter. Melder du reparationen som udført indenfor 14 dage efter at tilbuddet er blevet valgt, vil du modtage pengene umiddelbart efter de 14 dage.

Når du melder reparationen som udført, modtager du en kvittering. Den totale pris for det overførte beløb fremgår af din kvittering. Der er ingen ekstra gebyrer ud over den angivne totalpris.

Skulle du i særtilfælde ikke have udført reparationen, men alligevel modtaget beløbet, har du pligt til at betale det fulde beløb tilbage til os.

Dine kortoplysninger bliver håndteret af Stripe, som har det højeste sikkerhedsniveau inden for online betalingsløsninger. Vi har således ikke adgang til dine kortoplysninger og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelt misbrug af dine kortoplysninger.

Vi accepterer udelukkende kortoplysninger via udbydere fra VISA eller Mastercard.

Deling af indhold – upload af eget materiale

Du har via MakeItGoodAgain.dk mulighed for at uploade dit eget materiale i form af billeder mv., og dette indhold giver du andre brugere adgang til. Uploader du materiale på MakeItGoodAgain.dk, skal du sikre dig, at du ikke krænker andres rettigheder, herunder andres ophavsrettigheder og varemærkerettigheder. Du må derfor som udgangspunkt alene uploade og dele materiale, du selv har udarbejdet. Uploader og deler du materiale, andre har lavet, skal du sikre dig, at du ejer de nødvendige rettigheder til det materiale du uploader, eller har fået konkret samtykke fra rettighedshaveren til at uploade og dele rettighedshaverens beskyttede materiale. Du må fx ikke uden konkret samtykke fra rettighedshaveren uploade følgende materiale: Indscannede sider fra bøger og blade, dokumenter og andet indhold fundet på andre websites, fotos, du ikke selv har taget. Navnlig hvad angår fotos, skal du være opmærksom på, at såfremt du uploader og deler fotos af personer, så skal du som udgangspunkt have samtykke fra personerne på fotoet til at uploade og dele disse fotos med andre.

Ansvar for eget indhold

Du har selv rådigheden over dine egne oplysninger og det indhold, du vælger at uploade og dermed dele med andre. Du bestemmer derfor selv, om brugerne skal have adgang til dine oplysninger og dit materiale ved at uploade det, og du er også selv ansvarlig for det materiale, du uploader og vælger at dele med andre. Vi påtager os intet ansvar for dit materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder. Du indestår selv for lovligheden af det materiale, du uploader og deler med andre, herunder indestår du for, at din brug af materialet ikke krænker andres rettigheder fx ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder i henhold til Databeskyttelseslovgivningen. Skulle vi blive mødt af et erstatningskrav fra tredjemand, fordi du ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, hæfter du overfor os for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre, og du risikerer derfor at blive mødt med såvel erstatningskrav fra rettighedshavere som fra os.

Retningslinjer for brug af Tjenesten

Du er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på MakeItGoodAgain.dk. Vi forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på MakeItGoodAgain.dk. MakeItGoodAgain.dk er primært til brug for reparatørerne kan afgive tilbud på kunders reparationer. Det er ikke tilladt at anvende MakeItGoodAgain.dk til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet andet end beskrevet tidligere. Herunder er det ikke tilladt med markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser eller pristjek som anført under punkt 2. Krænker det materiale, du uploader andres rettigheder fx andres ophavs- eller varemærkerettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning fx Databeskyttelseslovgivningen, Markedsføringsloven, Straffeloven m.fl., forbeholder vi os retten til at fjerne/slette sådant materiale efter vores eget skøn og uden forudgående advarsel. Som reparatør skal du endvidere holde almindelig ”etikette”, herunder undgå tilkendegivelser eller upload af stødende materiale med fx racistisk, injurierende eller pornografisk indhold, ligesom der skal benyttes acceptabelt sprogbrug. Mobning og chikane accepteres ikke. MakeItGoodAgain.dk må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere reparatører eller brugere ved fx at vedblive med at sende meddelelser, selvom modtageren har frabedt sig dette. Konstaterer du, at andre reparatører eller brugere ikke overholder disse vilkår, er du velkommen til at kontakte os. Vi forbeholder os ret til uden yderligere varsel at fjerne indhold og information, som vi vurderer overtræder disse vilkår eller relevant lovgivning i øvrigt. Ved grove overtrædelser eller gentagne overtrædelser af disse vilkår forbeholder vi os retten til at hindre din adgang til MakeItGoodAgain.dk og til at slette din profil.

Oplysninger til dig på MakeItGoodAgain.dk

Du accepterer, at vi og kunder på MakeItGoodAgain.dk kan sende dig meddelelser via de, på MakeItGoodAgain.dk, fungerende beskedsystemer samt til din angivne e-mail. Der kan endvidere på MakeItGoodAgain.dk forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra os og vores samarbejdspartnere. Den af dig oplyste e-mail kan alene ses af kunder, når du som reparatør er blevet valgt til at udføre en reparation fra en kunde, som er tilknyttet MakeItGoodAgain.dk. Her vil din e-mail kunne anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse om udførsel af reparationen. Vi anvender ikke din e-mail eller beskedsystemet til at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v., med mindre du har givet dit samtykke hertil. Du er til enhver tid berettiget til let og gebyrfrit at til- og framelde dig modtagelsen af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, hvilket kan gøres på MakeItGoodAgain.dk under din profil. Du kan også kontakte vores support support@makeitgoodagain.dk. Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til markedsføringsformål. Se endvidere punkt cookie og privatlivspolitik. Vi forbeholder os ret til at bruge din e-mail og det, på MakeItGoodAgain.dk, fungerende beskedsystem til at sende dig beskeder om, at du har modtaget besked fra en kunde, påmindelse i forhold til valgte tilbud, vigtig information om MakeItGoodAgain.dk fx oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i MakeItGoodAgain.dk m.v., og i tilfælde hvor det på MakeItGoodAgain.dk integrerede beskedsystemer ikke er tilgængelig.

Rettigheder til MakeItGoodAgain.dk og indhold på sitet

Vi ejer eller delvist ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettighederne, til MakeItGoodAgain.dk og rettighederne til varemærker, kode, grafiske elementer mv. på MakeItGoodAgain.dk samt de elementer på MakeItGoodAgain.dk, der stilles til rådighed af os i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos mv. Vi erhverver ingen rettigheder til det materiale, du vælger at uploade, bortset fra en ikke-eksklusiv tidsubegrænset brugsret, herunder retten til at gøre materialet tilgængeligt for andre gennem MakeItGoodAgain.dk eller på andre måder efter vores eget valg. Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på MakeItGoodAgain.dk, uanset om dette sker på vegne af os, andre reparatører eller kunder, tilkommer som udgangspunkt dem, der uploader materialet, hvilket du skal acceptere, og sådant materiale vil som udgangspunkt være beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven. Som uploader af og rettighedshaver til materiale på MakeItGoodAgain.dk accepterer du, at dem, du giver adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen, herunder læse og downloade materialet og bruge materialet til egne private formål, samt at vi og andre reparatørerne kan bruge oplysningerne erhvervsmæssig. Som reparatør hos MakeItGoodAgain.dk må du bruge det materiale, der af os og andre stilles til rådighed på MakeItGoodAgain.dk til egne private formål, herunder til egen privat brug inden for husstanden. Du må således ikke give andre adgang til at bruge MakeItGoodAgain.dk eller det materiale, der er til rådighed for dig på MakeItGoodAgain.dk, og du må fx ikke overdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller til andre hjemmesider eller gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af materialet. Ønsker du at bruge materialet til andet og mere, end hvad der fremgår af disse vilkår, skal du indhente et samtykke fra dem, der ejer rettighederne til materialet. For at få adgang til oplysninger om dette og hvis du skulle være i tvivl om rettigheder kan du kontakte os på support@makeitgoodagain.dk

Brug af dine oplysninger og dit materiale

Ved oprettelse af din profil og ved upload af materiale accepterer du, at disse oplysninger og dit materiale gøres tilgængelig for kunder. Du accepterer dog ved upload af materiale, at kunder, får ret til at bruge dette materiale som angivet ovenfor under pkt. 8. Du kan til enhver tid selv vælge at redigere eller slette dine oplysninger og det materiale, du har uploadet. Se mere under cookies og persondata-side.

Ansvarsbegrænsning

Vi tilstræber, at MakeItGoodAgain.dk altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor MakeItGoodAgain.dk ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware, og vi vil så vidt muligt forsøge at varsle sådanne situationer på MakItGoodAgain.dk, navnlig hvor MakItGoodAgain.dk vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid. Vi kan således ikke garantere, at MakItGoodAgain.dk altid er tilgængelig. Vi tager løbende backup af MakItGoodAgain.dk og al information på MakItGoodAgain.dk, men datatab kan desværre forekomme, og du anbefales derfor selv at tage egen backup af det materiale, du uploader på MakItGoodAgain.dk. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af dine data, herunder uploadet materiale. Vi fraskriver os ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som du måtte blive påført ved brug af MakItGoodAgain.dk eller ved fejl og mangler ved MakeItGoodAgain.dk, MakeItGoodAgain.dk ophør, eller som du måtte blive påført af andre, der anvender MakeItGoodAgain.dk. Vi er alene formidler af informationer på MakeItGoodAgain.dk, herunder vedrørende indhentelse og afgivelse af tilbud bruger og reparatører imellem. Vi fraskriver os ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling og for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og tilbud. Vi er ikke involveret hvor en kunde får udført arbejde i henhold til et givent tilbud, og vi fraskriver os således ligeledes ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel samt eventuelle fejl og mangler herved. Dette er reparatørens og brugerens ansvar imellem, hvis et produkt misvilligeholdes eller anden skade skulle ske. Såfremt vi til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar, uanset på hvilket ansvarsgrundlag, er vores ansvar over for dig begrænset til det største af følgende: Max det aftalte og valgte tilbuds pris. Ovenstående gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

Sletning af din profil

Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil og/eller de oplysninger og materiale, du har selv har uploadet på MakeItGoodAgain.dk. Vi forbeholder os endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde MakeItGoodAgain.dk og dermed at slette din profil i sådant tilfælde. Vi vil forsøge at varsle en lukning, så du kan nå at kopiere din data.

Ændring af disse vilkår

Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår for brug af MakeItGoodAgain.dk. De til enhver tid gældende betingelser vil være tilgængelige på MakeItGoodAgain.dk. I tilfælde af væsentlige ændringer vil du blive informeret og bedt om din accept, hvor det er relevant. Skulle du efter ændringer være uenig i vilkårene, kan du slette din profil.

Overdragelse

Din profil er personlig til dig eller virksomheden, og du kan ikke overdrage denne til andre uden vores samtykke. Vi forbeholder os ret til at overdrage MakeItGoodAgain.dk helt eller delvist med alt indhold og brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som reparatør modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.

Lovvalg og værneting

Nærværende vilkår og brugen af MakeItGoodAgain.dk er underlagt dansk ret, bortset fra internationalt privatretlige regler, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Evt. tvister afgøres af de danske domstole.