Tilbage til inspiration

De fire mest almindelige fejl for opvaskemaskiner. Hvordan du håndterer og undgår dem.

Udgivet 17. februar 2021.

Skrevet af Jolanta Emilia Skowronska

Jolanta Emilia Skowronska studerer Digital Marketing og er PR praktikant hos Make It Good Again. Hun har en kandidat i Statskundskab, elsker faglitteratur, lange samtaler og yoga. Som miljø entusiast, har hun forberedt en række artikler, der handler om at passe på de ting vi ejer, så vi kan forlænge deres levetid. Hun håber du vil kunne lide artiklerne og finder hendes tips hjælpsomme. Hvis du har nogen spørgsmål til Jolanta, kan du kontakte hende via LinkedIn.

For dem, hvor vask af snavset køkkenudstyr gør deres hverdag vanskelig, er opvaskemaskinen en ideel opfindelse. Det aflaster og giver lettelse fra køkkenarbejde samt sparer tid og vand. Dette er dog en tovejs gade - i bytte for at udføre vores husarbejde, skal vi sørge for det at opvaskemaskinen tjener os længe og godt. Når et apparat tjener trofast i 5 år eller mere, skyldes årsagen til en funktionsfejl, banalt slid på reservedele. Som ethvert apparat, har opvaskemaskiner sin egen holdbarhed, og det er mere sandsynligt, at gamle modeller forringes fra slitage hvert år. Lær om de fire hyppigste registrerede fejl hos opvaskemaskiner, og hvordan du håndterer dem.

1. Opvaskemaskinen fyldes ikke med vand.

Blokeret vandkappe. Dette er en meget vigtigt del i enhver opvaskemaskine, som vandet strømmer igennem. Hvis dens fine passager er tilstoppet, kan opvaskemaskinen ikke hente vand og fortsætte med at transportere vandet til yderligere rengøring. Demontér vandkappen og rengør den. Du kan også lade den ligge natten over i en eddikeopløsning, hvis den er meget snavset. Hvis den er beskadiget, skal du udskifte den med en ny. Den kan have revner, så vandet lækker.

Blokeret magnetventil. Magnetventilen er placeret i enden af tilløbsslangen. Når opvaskemaskinen startes, skal den kunne åbne for vandindtag. For at kontrollere, om den fungerer korrekt, skal du tage stikket ud af opvaskemaskinen og påføre spænding direkte til magnetventilen. Hvis afløbet forbliver lukket, er den ødelagt og skal udskiftes.

Ødelagt kontrolmodul. Det sker, at opvaskemaskinen ikke dræner vand, fordi kontrol modulet er beskadiget. Enheden modtager derefter ikke de relevante kommandoer. I stedet for at køre det valgte program, ændrer den det og sender den forkerte besked til magnetventilen. Derfor stopper opvaskemaskinen med at virke. Et ødelagt kontrolmodul skal udskiftes. For at komme til dette element skal du skrue opvaskemaskinens dør af - det er en opgave der skal udføres af en specialist.

Beskidte kontakter. Beskidte kontakter, der beskytter opvaskemaskinen mod oversvømmelse, kan være ansvarlige for fejlen. Hvis der er snavs på kontakterne, bliver driften af denne forringet. Enheden sender således forkerte oplysninger om risikoen for flyde over. Af denne grund optager opvaskemaskinen ikke vand og holder op med at arbejde. For at afhjælp fejlen, skal du frakoble proppen til udtømning og rengøre den forsigtigt. For at komme til enheden skal du vende opvaskemaskinen på hovedet og adskille bunden. Den er placeret i bunden af opvaskemaskinen.

2. Opvaskemaskinen tændes ikke.

Intet sker, når du trykker på Start-knappen? Så tjek:

3. Opvaskemaskinen lækker.

Mange funktionsfejl i opvaskemaskiner får den til at lække. Det betyder ikke nødvendigvis, at vand begynder at dræne ud under huset. Nogle gange rapporterer maskinen om en fejl ved pludselig at afslutte cyklus og ignorere de givne kommandoer. Displayet viser den tilsvarende fejlkode for dette. Genstart vil ikke løse situationen. Udstyret stopper stadig på grund af en sikkerhedstilstand.

Ustabilitet i opvaskemaskinen. Lækage kan opstå, når maskinen ikke installeres vandret eller når der er ubalance på en plan overflade. Det resulterer i at vand hælder over kanten af tanken.

Forkert brug af vaskemidler. Det er muligt, at du har valgt den forkerte vaskemiddel eller tabletter til opvaskemaskinen. Sørg også for, at det ikke overstiger den anbefalede dosis, da det øger skumdannelse og fører til lækage.

Forseglingsgummiet lækker. Hvis manchetten til opvaskemaskinen er beskadiget, lækker vandet: kondens vises på gulvet eller bunden af bordpladen. Et andet symptom vil være den vanddamp, der opstår, mens enheden kører. Fjern manglen ved at udskifte pakningen eller ved at justere døren til opvaskemaskinen.

Slange eller rør revner. Kontroller alle maskinkomponenter for lækager. Fjern bagpanelet og kontroller at elementerne er tørre. Hvis ikke skal de udskiftes.

4. Opvaskemaskinen opløser ikke tabletten.

Forkert vandtemperatur. De fleste tabletter opløses ved ca. 40-45 °C. Nogle opvaskemaskiner har programmer, der tillader vask ved lavere temperaturer. Disse er hovedsageligt energibesparende programmer. Hvis temperaturen er for lav, kan stofferne ikke aktiveres, og tabletten opløses ikke i opvaskemaskinen. Årsagen til den for lave temperatur kan være en varmefejl. Kontroller det ved at indstille opvaskemaskinen til et program med en relativt høj temperatur. Hvis opvasken ikke er varm bagefter og det resterende vand i den er koldt, skal du kontakte dit servicecenter eller en professionel reparatør.

Hårdt vand. I dag har de fleste opvaskemaskiner en regulator mod vandhårdhed. Hvis vandet i dit område er meget hårdt, skal du indstille indikatoren til det maksimale blødgørings niveau. For hårdt og for koldt vand kan have problemer med at fuldstændig opløse tabletten.

Holdbarhedsperioden. Tabletternes opløselighed kan blive påvirket, hvis tabletterne har passeret deres holdbarhedsdato. Det kan betale sig at være ekstra opmærksom på udløbsdatoen, når du køber flere pakker tabletter ind, når de er på tilbud. Normalt er den meget lang, men forkert eller dårligt opbevarede tabletter kan også være mindre effektive.

For lavt tryk. Et vandtryksproblem er normalt en konsekvens af blokering i dele, der fører vand til maskinen. I disse tilfælde hjælper det at rengøre slangerne eller rørene. Det er bedst at skille dem ad og skylle dem under rindende vand.

Forkert placering af tabletten. Husk at anbringe tabletten det rigtige sted. Dvs. i beholderen beregnet til dette formål. Enhver instruktionsbog, der er knyttet til en opvaskemaskine, angiver hvilken er den rette. At kaste tabletten direkte i vaskerummet vil ikke øge effektiviteten af vaskeprocessen.

For kort eller upassende program. Nogle programmer, der er tilgængelige i opvaskemaskinen, kan kræve ekstra brug af løst vaskemiddel. Det betyder at tabletten tages i brug senere, end den normalt ville være blevet. I stedet for at blive udsat for vand i fx. en halv time, er det i stedet i kontakt med det i kun 15 minutter. Det er for kort tid til, at det kan opløses.

Hvad kan du gøre ekstra for at passe på din opvaskemaskine og give den et længere problemfrit liv?

  1. Smid madrester i skraldespanden.
  2. Skil dig af med af med overskydende fedt.
  3. Arranger opvasken ordentligt i maskinen.
  4. Følg markeringerne på opvaskemaskinen.
  5. Overfyld ikke opvaskemaskinen.
  6. Husk at rengøre den regelmæssigt.
  7. Vær opmærksom på filtrene og rengøring af dem.
  8. Følg producentens regler.

Hvis du har problemer med din opvaskemaskine, og den skal repareres, kan du oprette din reparation og finde den bedste reparatør for dig.

Lad os sammen gøre op med køb-og-smid-væk-samfundet.