Tilbage til inspiration

De fem mest almindelige fejl i tørretumblere - se om du selv kan fjerne dem.

Udgivet 17. marts 2021.

Skrevet af Jolanta Emilia Skowronska

Jolanta Emilia Skowronska studerer Digital Marketing og er PR praktikant hos Make It Good Again. Hun har en kandidat i Statskundskab, elsker faglitteratur, lange samtaler og yoga. Som miljø entusiast, har hun forberedt en række artikler, der handler om at passe på de ting vi ejer, så vi kan forlænge deres levetid. Hun håber du vil kunne lide artiklerne og finder hendes tips hjælpsomme. Hvis du har nogen spørgsmål til Jolanta, kan du kontakte hende via LinkedIn.

1. TØRRETUMBLEREN TØRRER IKKE ORDENTLIGT. TØJET ER VÅDT.

Vasketøjet blev ikke centrifugeret ordentligt i vaskemaskinen.

Hvis vaskemaskinen ikke drejer mindst 800 omdr./min., eller den ønskede hastighed ikke nås, tager det længere tid at tørre vasketøjet. Det kan ske, at vasketøjet stadig er vådt, når tørringgen er afsluttet. Tøjet skal centrifugeres med en minimumshastighed på 800 omdr./min., for at tøjet kan tørretumbles tørt efterfølgende.

Fnugfilteret er tilstoppet.

Hvis fnugfilteret er tilstoppet, går tørretumbleren i sikkerhedstilstand og holder op med at fungere normalt. Kontroller, at lyset, der indikerer, at fnugfilteret er fyldt ikke blinker. En advarselslampe, der tændes og blinker, indikerer, at fnugfilteret skal rengøres. Tekstilrester øger tørretumblers energiforbrug og forlænger tørringsprocessen. Fnugfiltret skal rengøres efter hver brug for at holde tørretumbleren i god stand. Tørretumbleren bør aldrig bruges uden fnugfilter. Ellers er der risiko for brand på grund af fnuggen får kontakt med varmeelementet.

Vandkondensatoren er tilstoppet.

Fugtigheden skilles fra i kondensatoren og omdannes til vand. Hvis kondensatoren er tilstoppet med fnug eller snavs, strømmer luften ikke gennem tørretumbleren, så maskinen tørrer automatisk vasketøjet i længere tid. Rengør derfor kondensatoren mindst en eller to gange om måneden.

Programmet er ikke passende.

Hvis du vælger det forkerte program, tørres tøjet muligvis ikke.

Hvis du f.eks. vil have, at dit vasketøj skal tørre meget, skal du køre “skabstør”- / “cupboard dry”-programmet, og ikke stryge-programmet, da dette efterlader lidt fugtighed, der er egnet til strygning.

OBS: Alle fejlene nedenfor er svære at diagnosticere. Forsøger vi selv at reparere udstyret, kan vi fejlvurdere skaden, købe forkerte reservedele, risikere unødvendige omkostninger og beskadige vores tørretumbler endnu mere. Få derfor en professionel til at kigge på det.

Drivremmen er ødelagt.

Drivremmen drejer tromlen. Hvis drivremmen går i stykker, men maskinen stadig kører, tager det meget længere tid for tørretumbleren at tørre tøjet. Vasketøjet er stadig vådt i slutningen af tørringgen. Hvis tromlen ikke roterer under tørring, fjern maskinens dæksel for at kontrollere, at remmen sidder korrekt.

Varmeelementet er beskadiget.

Varmeelementet bruges til at opvarme luften, der strømmer gennem tørretumbleren. Hvis en af de to varmeblokke er beskadiget, når tørretumbleren ikke den ønskede temperatur, og hele processen tager længere tid. Kontroller, at varmelegemet ikke er beskadiget.

Den roterende enhed i tromlens er beskadiget.

Hvis tørretumbleren automatisk bestemmer tørretiden, er det muligt, at et beskadiget tromleleje forårsager interferens. Den findes i den bageste del af tromlen. Hvis den er slidt eller fedtet, kan den ikke længere detektere fugt. I dette tilfælde afbrydes tørringsprocessen, og vasketøjet forbliver vådt. Tag denne del ud, når du har fjernet bagpanelet, og rengør den. Hvis rengøring ikke løser problemet, skal lejet udskiftes.

Beskidt eller beskadiget lambdasonde.

Tørretumbleren kan være udstyres med en sonde (metalstang) placeret foran på enheden ved siden af filterholderen. Hvis sonden ikke er tilsluttet kontrolpanelet, er snavset eller beskadiget, kan programmet muligvis slutte for tidligt uden at tørre vasketøjet.

Temperatursensoren er ødelagt.

Hvis temperatursensoren er beskadiget, foretager tørresoftwaren en forkert aflæsning og afbryder tørringsprocessen.

Kondensatpumpen er defekt.

Hvis kondensatpumpen er tilstoppet, aktiveres sikkerhedstilstanden, og enheden holder op med at varme op.

Kontrolpanelet er beskadiget.

Kontrolpanelet styrer alle tørretumblers funktioner (motor, varme osv.). Hvis alle ovenstående dele er blevet kontrolleret, kan årsagen være et beskadiget modul.

2. TØJET I TØRRETUMBLEREN ER MEGET SAMMENFILTRET.

Statisk elektricitet er et naturligt fænomen.

Friktion mellem forskellige typer stoffer og tilstedeværelsen af varm luft favoriserer dette fænomen. Nogle fibre, især syntetiske fibre, har tendens til at blive ladet med statisk elektricitet i tørretumbleren. Resultat: tøj filtrer sig sammen.

Tørretumbleren er for fyldt.

Når tørretumbleren er overbelastet, bliver tøjet sammenfiltret og krøllet. Den maksimale belastning, der anbefales af producenten, skal overholdes. En overbelastet tørretumbler kan beskadige og krølle tøjet. Det bruger også mere energi. Undgå at fylde tørretumbleren med for meget vasketøj.

Tøjet i tromlen er ikke blevet korrekt lagt ind.

Tøj skal lægges ind separat i tørretumbleren. Allerbedst er hvis det rettes ud, inden det lægges i tørretumbleren. Hvis det er muligt, skal du undgå at blande forskellige typer tøj. For eksempel undertøj eller T-shirts sammen med en dyne. Et andet alternativ er at bruge vasketøjsposer til at adskille forskellige typer tøj.

Tromlen drejer kun til den ene side.

Tromlen er hovedkomponenten i tørretumbleren. Under tørringsprocessen kommer den i direkte kontakt med tøj, håndklæder og undertøj. Tromlen drejer normalt, så snart enheden tændes, afhængigt af det valgte program. Disse rotationsbevægelser (venstre, højre) forhindrer vasketøjet i at gnide mod hinanden. Derfor er det usandsynligt, at vasketøjet bliver beskadiget under tørring. Hvis tromlen ikke roterer i begge retninger, bliver vasketøjet krøllet og sammenfiltret. For at kontrollere, at tørretumbleren roterer normalt, skal du holde øje med den, mens den kører. Men vær opmærksom på: afhængigt af modellen kan de skiftende rotationer være længere eller kortere (5 til 20 minutter). Du kan også manuelt tjekke, at intet objekt blokerer rotation. Sørg for, at enheden er afbrudt, før du udfører nogen indgreb. Hvis tromlen ser ødelagt ud, find en reparatør, der skal vurdere og løse problemet.

3. TØRRETUMBLEREN LUGTER DÅRLIGT.

Skimmelsvamp dukker op.

Der er altid noget vand tilbage inde i tørretumbleren i slutningen af tørringsprocessen. Dette fugtige og varme miljø er fantastisk til dannelse af skimmelsvamp og bakterier og skaber en ubehagelig lugt. Jeg anbefaler at holde tørretumblerdøren åben, når den ikke er i brug. Vask også indersiden af tørretumbleren kvartalsvist.

Kondens drænes ikke ordentligt.

Kondensatoren skal vedligeholdes korrekt. Beholderen til kondensvand skal tømmes efter hver brug for at forhindre at den bliver overfyldt. Hvis afløbsslangen (kondensslange) er tilstoppet eller forkert tilsluttet, vil det medføre en ubehagelig lugt (fugt, snavset vand). Hvis der forbliver vand i afløbsslangen, lugter tørretumbleren muggen og ubehagelig. Rengør alle dele grundigt for at undgå ubehagelig lugt.

4. TØRRETUMBLEREN STOPPER, UNDER BETJENING.

Strømforsyningen er afbrudt.

For det første er det vigtigt at kontrollere, at enhedens strømforsyning fungerer. Kontroller også, at enheden er korrekt tilsluttet stikkontakten. Hvis det er tilfældet, kontroller ledningen for at se, om den er ødelagt eller smeltet. I så fald, skal du udskifte den. Det er også muligt, at en sikring, der hører til stikkontakten, er sprunget, eller at sikkerhedskontakten er udløst. I dette tilfælde skal du kontrollere, om alle enheder, der får strøm fra det samme kredsløb, pludselig også er holdt op med at virke.

Fnugfilteret er for fyldt.

Dette er bestemt et af de første skridt, du skal tage, hvis din tørretumbler ikke fungerer korrekt. Fnugfilteret forhindrer tekstiler i at komme ind i tørretumblerenens kredsløb. Det anbefales også at rengøre den efter hver brug af enheden.

Vandbeholderen er overfyldt.

Hvis du har en kondenstørrer, kondenserer den vanddampen fra dit tøj. Det samler det i flydende form i en beholder kaldet en kondensbeholder eller en vandbeholder. Det er afgørende at tømme denne beholder regelmæssigt - ideelt set hver gang du bruger den - for at forhindre overfyldning. Når dette sker, aktiveres sikkerhedssystemet, og tørretumbleren stopper. Tøm kondensatoren, og det skulle løse det problem.

Døren til tørretumbleren åbnes under drift.

I dette tilfælde stopper låsens sikkerhedssystem straks tørretumbleren. Problemet kan opstå, hvis døren ikke lukkes korrekt, før maskinen startes, eller hvis en af låsekomponenterne er slidte. Kontroller, om dørlåsen eller fjederen er dårlig. Hvis du opdager en defekt i dørlåsen (eksempel: defekt krog), skal delen udskiftes - gerne af en reparatør.

Programfunktionen fungerer ikke.

Har din tørretumbler en mekanisk timer? Den lille timer-motor kan være defekt, hvilket får enheden til at stoppe under drift. Find en reparatør der kan vurdere og fikse fejlen.

Beskyttelse mod overophedning er udløst.

Hvis apparatet overophedes, aktiveres tørretumblers sikkerhedstermostat. Termostaten afbryder strømforsyningen til varmeelementerne og elmotoren - tørretumbleren slukker automatisk. Hvis det er tilfældet skal du finde en reparatør der kan løse problemet.

5. TØRRETUMBLER TÆNDES IKKE.

Strømforsyningen er beskadiget.

Kontroller, at strømforsyningen er 230 volt. Dette kan let kontrolleres ved at fastgøre en anden enhed, såsom en hårtørrer. Tilslut ikke flere enheder til et stik med en forlængerledning (splitter). Disse er normalt højeffektive enheder, og deres samtidige drift kan føre til udbrænding af det elektriske system.

Tænd/sluk-knappen er ødelagt.

Tørretumbleren tænder muligvis ikke på grund af en beskadiget tænd/sluk-knap. Du kan kontrollere denne del med et multimeter i ohmmeter-indstillingen. Hvis der ikke er nogen kontinuitet mellem de to positioner (tænd og slukket), skal tænd/sluk-knappen skiftes.

Anti-interferensfilteret er defekt.

Anti-interferensfilteret beskytter tørretumbleren mod elektrisk interferens under drift. Det spiller en vigtig rolle i beskyttelsen mod forskellige elektriske forstyrrelser. Kondensatoren der undertrykker interferens kan fejle, så tørretumbleren ikke kan tændes. Find en reparatør, der kan rette fejlen.

Kontrolpanelet er beskadiget.

Kontrolpanelet styrer alle tørretumblerens funktioner (motor, opvarmning osv.). Hvis alle de tidligere nævnte dele fungerer fint, kan panelet i sidste ende være årsagen. Opret en reparation med dit problem og find en reparatør, der kan fikse det.

Pas på din tørretumbler regelmæssigt for at undgå irriterende overraskelser.

  • Rengør kondensatoren kvartalsvis.
  • Rengør fnugfilteret efter hver tørring.
  • Tøm vandet fra drypbakken efter hver tørring.
  • Desinficér kontrolpanelet og dets knapper
  • Overfyld ikke tromlen.
  • Brug gennemtestede og godkendte afkalkningsmidler.

Jeg håber, det lykkedes dig selv at løse problemet med tørretumbleren. Hvis ikke, kan du oprette din reparation og vælge de bedste reparationsmuligheder for dig.

Lad os sammen gøre op med køb-og-smid-væk-samfundet.