Handelsbetingelser og Vilkår for brugere (Folk med ødelagte produkter)

Introduktion

Velkommen til vores brugervilkår. Dette er et juridisk dokument, som påvirker dine rettigheder, så læs venligst dette og alle de dokumenter, som vi henviser til heri. Vi anbefaler desuden, at du læser vores cookies og persondata-side. Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv gerne til os på support@makeitgoodagain.dk

Når du opretter en brugerprofil på MakeItGoodAgain.dk bliver du bedt om at acceptere disse brugervilkår, og du opfordres hermed til at læse brugervilkårene igennem og gemme/udskrive dem.

MakeItGoodAgain.dk er en webbaseret tjeneste (MakeItGoodAgain.dk) der drives af Make It Good Again (herefter ”vi", ”os”, ”vores”, alt efter sammenhængen), og som retter sig mod folk med ødelagte produkter og reparatører, hvor brugerne kan anvende MakeItGoodAgain.dk som platform for at indhente tilbud på konkrete reparationer, anmelde reparatører, få råd og vejledning samt oprette en brugerprofil. Reparatørerne kan anvende platformen til at afgive tilbud på brugernes forespørgsler, anmelde kunder samt promovere deres virksomhed ved hjælp af deres profil på MakeItGoodAgain.dk.

OBS! Endelig aftale mellem dig som kunde og en reparatør i forbindelse med indhentning af tilbud anses først for indgået, når din accept af tilbuddet er modtaget. Du acceptere tilbudet ved at vælge og betale for tilbudet. Vi er ikke aftalepart, men blot formidler af kontakten mellem dig som kunde og en reparatør. Der tages forbehold for fejl i forbindelse vores/reparatørenes udarbejdelse og fremsendelse af tilbud, herunder tryk- og/eller taste- samt beregningsfejl. Vi eller reparatøren vil orientere kunden hurtigst muligt i tilfælde af sådanne fejl samt fremsende korrigeret tilbud eller trække tilbud tilbage.

Udbyder af MakeItGoodAgain.dk og dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger (se nærmere herom på vores cookies og persondata-side.) er:

Make It Good Again

Ramsherred 16 2. tv

4700 Næstved

CVR: 43001485

Telefon: 50474583

Email: support@makeitgoodagain.dk

(herefter "Make It Good Again")

MakeItGoodAgain.dk kan overordnet opdeles i tre hovedområder:

Brugerprofil samt indhentelse af tilbud

Brugere kan oprette en profil, hvor de angiver deres stamdata. Brugeren opretter også en reparation, hvor de angiver deres reparationsdata, herunder måske model, mærke osv. Data vedrørende reparationen er tilgængelig for alle reparatører. Oplysningerne bruges alene til at behandle forespørgsler på tilbud. Brugere kan uploade og dele brugernes eget materiale og oplysninger i det omfang, brugeren giver adgang hertil for reparatører. Denne del indeholder bl.a. et beskedsystem, hvor brugerne kan modtage og afsende beskeder fra/til reparatører og uploade materiale samt eventuelt billeder af deres produkter.

Reparatørprofiler

Reparatørerne skal oprette en reparatørprofil, for at være en del af MakeItGoodAgain.dk. Reparatørprofilen er over deres virksomhed eller person og anføre kompetenceområder samt uploade og dele eget materiale og oplysninger mv. i det omfang, de ønsker det. Brugerne vil kunne browse registrerede reparatør profiler igennem, læse eller skrive vurderingr af reparatører efter egne erfaringer samt vurdere reparatørernes service på en skala.

Råd og vejledning

Brugere vil kunne rette spørgsmål om drift og vedligeholdelse af produkter til fagfolk eller hobbyreparatører, som vi arbejder sammen med. Besvarelserne skal opfattes som vejledende gode råd, og hverken vi eller vores samarbejdspartnere (Reparatørerne) kan stilles til ansvar for eventuelle skader, der måtte indtræffe i forbindelse med brugerens handlinger som følge af modtagne råd og vejledning.

Din brugerprofil som produkt ejer

For at kunne bruge MakeItGoodAgain.dk skal du oprette din egen profil, og i den forbindelse afgive nogle obligatoriske Stamoplysninger, herunder dit navn, telefonnummer, e-mail samt oplysninger om dit produkt. Det er ikke tilladt at bruge MakeItGoodAgain.dk til at indhente priser på reparationer, der ikke er reelle reparationer, fx hvis en reparatør benytter MakeItGoodAgain.dk til at indhente sine konkurrenters priser (pristjek). Indhentelse af tilbud må alene ske på produkter, hvor brugeren er ejer eller har ejerens udtrykkelige accept til oprettelse af reparationen. Den oprettede reparation kan ses af reparatørerne, mens kontaktoplysninger alene kan ses, såfremt du accepterer et tilbud fra en reparatør. Reparatøren vil herefter kunne kontakte dig via din oplyste e-mail og telefonnummer. Profilen er personlig, og du må kun oprette én profil. Du må ikke opgive en anden persons e-mail eller udgive dig for at være en anden, end den du er.

Priser og betaling

Oprettelsen af en brugerprofil samt oprettelse af reparation er gratis. Såfremt anden aftale indgås i tilknytning til denne aftale, afregnes en evt. pris herfor særskilt.

Med mindre andet fremgår, skal brugere af Platformen følge de til enhver tid gældende retningslinjer for betaling af tilbud. Brugere og reparatører kan ikke fravige de priser, der er fastsat af tilbudet, medmindre den gældende beskrivelse af tilbudet ikke længere er gældende. Eksempelvis kan du som bruger, ikke komme med oplysninger om reparationen, som forhøjer prisen efter tilbuddet er valgt. Enhver omgåelse medfører øjeblikkelig eksklusion fra MakeItGoodAgain.dk.

Dine kortoplysninger bliver håndteret af Stripe, som har det højeste sikkerhedsniveau inden for online betalingsløsninger. Vi har således ikke adgang til dine kortoplysninger og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelt misbrug af dine kortoplysninger.

Når du vælger et tilbud, trækkes dét beløb fra dit kreditkort, som blev oplyst ved valg af tilbud, hvorefter vi fremsender en kvittering til din e-mailadresse.

Det betalte beløb bliver ikke overført til reparatøren før reparationen er udført. Der bliver i minimum holdt på det betalte beløb i 14 dage, så du har indsigelsesret i denne periode. For at kræve denne 14 dages indsigelsesret, skal du kontakte os på tel: + 45 50 47 45 83 eller mail: support@makeitgoodagain.dk

Den totale pris for det valgte tilbud fremgår af din kvittering. Der er ingen ekstra gebyrer ud over den angivne totalpris.

Vi accepterer udelukkende kortbetaling via udbydere fra VISA eller Mastercard.

Til dækning af transaktionsomkostninger opkræves et servicegebyr på 5 kr. inkl. moms. Vi forbeholder os retten til at ændre/forhøje prisen for brugen af MakeItGoodAgain.dk. Eventuelle prisstigninger vil fremgå af MakeItGoodAgain.dk og gælder for alle fremtidige ydelser.

Deling af indhold – upload af eget materiale

Du har via MakeItGoodAgain.dk mulighed for at uploade dit eget materiale i form af billeder mv., og dette indhold giver du reparatørerne adgang til. Du accepterer, at vi tilføjer modtagne tilbud, til dig på din profil. Uploader du materiale på MakeItGoodAgain.dk, skal du sikre dig, at du ikke krænker andres rettigheder, herunder andres ophavsrettigheder og varemærkerettigheder. Du må derfor som udgangspunkt alene uploade og dele materiale, du selv har udarbejdet. Uploader og deler du materiale, andre har lavet, skal du sikre dig, at du ejer de nødvendige rettigheder til det materiale, du uploader eller har fået konkret samtykke fra rettighedshaveren til at uploade og dele rettighedshaverens beskyttede materiale. Du må fx. ikke uden konkret samtykke fra rettighedshaveren uploade følgende materiale: Indscannede sider fra bøger og blade, dokumenter og andet indhold fundet på andre websites, fotos, du ikke selv har taget. Navnlig hvad angår fotos, skal du være opmærksom på, at såfremt du uploader og deler fotos af personer, så skal du som udgangspunkt have samtykke fra personerne på fotoet til at uploade og dele disse fotos med andre.

Ansvar for eget indhold

Du har selv rådigheden over dine egne oplysninger og det indhold, du vælger at uploade og dermed dele med andre. Du bestemmer derfor selv, om reparatørerne skal have adgang til dine oplysninger og dit materiale ved at uploade det, og du er også selv ansvarlig for det materiale, du uploader og vælger at dele med andre. Vi påtager os intet ansvar for dit materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder. Du indestår selv for lovligheden af det materiale, du uploader og deler med andre, herunder indestår du for, at din brug af materialet ikke krænker andres rettigheder fx ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder i henhold til Databeskyttelseslovgivningen. Skulle vi blive mødt af et erstatningskrav fra tredjemand, fordi du ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, hæfter du overfor os for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre, og du risikerer derfor at blive mødt med såvel erstatningskrav fra rettighedshavere som fra os.

Retningslinjer for brug af Tjenesten

Du er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på MakeItGoodAgain.dk. Vi forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på MakeItGoodAgain.dk. MakeItGoodAgain.dk er primært til brug for brugeres forespørgsel på reparation og reparatørernes tilbud herpå. Det er ikke tilladt for brugerne at anvende MakeItGoodAgain.dk til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser eller pristjek som anført under punkt 2. Krænker det materiale, du uploader andres rettigheder fx andres ophavs- eller varemærkerettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning fx Databeskyttelseslovgivningen, markedsføringsloven, straffeloven m.fl., forbeholder vi os retten til at fjerne/slette sådant materiale efter vores eget skøn og uden forudgående advarsel. Som bruger skal du endvidere holde almindelig ”etikette”, herunder undgå tilkendegivelser eller upload af stødende materiale med fx racistisk, injurierende eller pornografisk indhold, ligesom der skal benyttes acceptabelt sprogbrug. Mobning og chikane accepteres ikke. MakeItGoodAgain.dk må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere reparatører eller andre brugere ved fx at vedblive med at sende meddelelser, selvom modtageren har frabedt sig dette. Konstaterer du, at reparatører eller andre brugere ikke overholder disse vilkår, er du velkommen til at kontakte os. Vi forbeholder os ret til uden yderligere varsel at fjerne indhold og information, som vi vurderer overtræder disse vilkår eller relevant lovgivning i øvrigt. Ved grove overtrædelser eller gentagne overtrædelser af disse vilkår forbeholder vi os retten til at hindre din adgang til MakeItGoodAgain.dk og til at slette din profil.

Oplysninger til dig på MakeItGoodAgain.dk

Du accepterer, at vi og reparatører på MakeItGoodAgain.dk kan sende dig meddelelser via de, på MakeItGoodAgain.dk, fungerende beskedsystemer samt til din angivne e-mail. Der kan endvidere på MakeItGoodAgain.dk forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra os og vores samarbejdspartnere. Den af dig oplyste e-mail kan alene ses af reparatører, når du som bruger har valgt og accepteret et tilbud fra en reparatør, som er tilknyttet MakeItGoodAgain.dk. Her vil e-mail kunne anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse om udførsel af reparationen. Vi anvender ikke din e-mail eller beskedsystemet til at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v., med mindre du har givet dit samtykke hertil. Du er til enhver tid berettiget til let og gebyrfrit at til- og framelde dig modtagelsen af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, hvilket kan gøres på MakeItGoodAgain.dk under din profil. Du kan også kontakte vores support på support@makeitgoodagain.dk. Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til markedsføringsformål. Se endvidere vores cookie og privatpolitik. Vi forbeholder os ret til at bruge din e-mail og det på MakeItGoodAgain.dk de fungerende beskedsystem til at sende dig beskeder om, at der er modtaget besked eller et tilbyd fra en reparatør, påmindelse i forhold til valgte tilbud, vigtig information om MakeItGoodAgain.dk fx oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i MakeItGoodAgain.dk m.v., og i tilfælde hvor det på MakeItGoodAgain.dk integrerede beskedsystemer ikke er tilgængelig.

Rettigheder til MakeItGoodAgain.dk og indhold på sitet

Vi ejer eller delvist ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettighederne, til MakeItGoodAgain.dk og rettighederne til varemærker, kode, grafiske elementer mv. på MakeItGoodAgain.dk samt de elementer på MakeItGoodAgain.dk, der stilles til rådighed af os i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos mv. Vi erhverver ingen rettigheder til det materiale, du vælger at uploade, bortset fra en ikke-eksklusiv tidsubegrænset brugsret, herunder retten til at gøre materialet tilgængeligt for andre gennem MakeItGoodAgain.dk eller på andre måder efter vores eget valg. Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på MakeItGoodAgain.dk, uanset om dette sker på vegne af os, reparatører eller andre brugere, tilkommer som udgangspunkt dem, der uploader materialet, hvilket du skal acceptere, og sådant materiale vil som udgangspunkt være beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven. Som uploader af og rettighedshaver til materiale på MakeItGoodAgain.dk accepterer du, at dem, du giver adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen, herunder læse og downloade materialet og bruge materialet til egne private formål, samt at vi og reparatørerne kan bruge oplysningerne erhvervsmæssigt, herunder til opfyldelse af dine forespørgsler i forbindelse med indhentelse af tilbud. Som bruger af MakeItGoodAgain.dk må du bruge det materiale, der af os og andre stilles til rådighed på MakeItGoodAgain.dk til egne private formål, herunder til egen privat brug inden for husstanden. Du må således ikke give andre adgang til at bruge MakeItGoodAgain.dk eller det materiale, der er til rådighed for dig på MakeItGoodAgain.dk, og du må fx. ikke overdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller til andre hjemmesider eller gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af materialet. Ønsker du at bruge materialet til andet og mere, end hvad der fremgår af disse vilkår, skal du indhente et samtykke fra dem, der ejer rettighederne til materialet. For at få adgang til oplysninger om dette og hvis du skulle være i tvivl om rettigheder kan du kontakte os på support@makeitgoodagain.dk

Brug af dine oplysninger og dit materiale

Ved oprettelse af din profil og ved upload af materiale accepterer du, at disse oplysninger og dit materiale gøres tilgængelig for reparatører. Du accepterer dog ved upload af materiale, at reparatører, får ret til at bruge dette materiale som angivet ovenfor under pkt. 8. Du kan til enhver tid selv vælge at redigere eller slette dine oplysninger og det materiale, du har uploadet. Se mere under cookies og persondata-side.

Ansvarsbegrænsning

Vi tilstræber, at MakeItGoodAgain.dk altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor MakeItGoodAgain.dk ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware, og vi vil så vidt muligt forsøge at varsle sådanne situationer på MakItGoodAgain.dk, navnlig hvor MakItGoodAgain.dk vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid. Vi kan således ikke garantere, at MakItGoodAgain.dk altid er tilgængelig. Vi tager løbende backup af MakItGoodAgain.dk og al information på MakItGoodAgain.dk, men datatab kan desværre forekomme, og du anbefales derfor selv at tage egen backup af det materiale, du uploader på MakeItGoodAgain.dk. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af dine data, herunder uploadet materiale. Vi fraskriver os ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som du måtte blive påført ved brug af MakItGoodAgain.dk eller ved fejl og mangler ved MakeItGoodAgain.dk, MakeItGoodAgain.dk ophør, eller som du måtte blive påført af andre, der anvender MakeItGoodAgain.dk. Vi er alene formidler af informationer på MakeItGoodAgain.dk, herunder vedrørende indhentelse og afgivelse af tilbud bruger og reparatører imellem. Vi fraskriver os ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling og for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og tilbud. Vi er ikke involveret hvor en bruger får udført arbejde i henhold til et givent tilbud, og vi fraskriver os således ligeledes ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel samt eventuelle fejl og mangler herved. Dette er reparatørens og brugerens ansvar imellem, hvis et produkt misvedligeholdes eller anden skade skulle ske. Såfremt vi til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar, uanset på hvilket ansvarsgrundlag, er vores ansvar over for dig begrænset til det største af følgende: Max det aftalte og valgte tilbud pris. Ovenstående gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

Sletning af din profil

Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil og/eller de oplysninger og materiale, du har selv har uploadet på MakeItGoodAgain.dk. Vi forbeholder os endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde MakeItGoodAgain.dk og dermed at slette din profil i sådant tilfælde. Vi vil forsøge at varsle en lukning, så du kan nå at kopiere din data.

Ændring af disse vilkår

Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår for brug af MakeItGoodAgain.dk. De til enhver tid gældende betingelser vil være tilgængelige på MakeItGoodAgain.dk. I tilfælde af væsentlige ændringer vil du blive informeret og bedt om din accept, hvor det er relevant. Skulle du efter ændringer være uenig i vilkårene, kan du slette din profil.

Overdragelse

Din brugerprofil er personlig, og du kan ikke overdrage denne til andre uden vores samtykke. Vi forbeholder os ret til at overdrage MakeItGoodAgain.dk helt eller delvist med alt indhold og brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som bruger modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.

Lovvalg og værneting

Nærværende vilkår og brugen af MakeItGoodAgain.dk er underlagt dansk ret, bortset fra internationalt privatretlige regler, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Evt. tvister afgøres af de danske domstole.